Koloradoskalbagge (Coloradoskalbagge, Coloradobagge, Koloradobagge)
Leptinotarsa decemlineata

Beskrivning

En art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen bladbaggar. Skalbaggen är gul med svarta längsgående ränder och är känd som en skadegörare på potatis.