Kvarnmott
Ephestia kuehniella

Beskrivning

Den vuxna mal är ljusgrå och upp till 12 mm lång, med mörka band. Hindwingsna är gråvit. Spännvidden är mellan 16 mm och 20 mm. Larven (larv) är benvit med en mörkare huvud och små svarta prickar på kroppen. Larven fram ur rörliknande strukturer om 40 dagar efter det att de kläcks. Larven är ca 12 mm lång när mogna. Larven finner då en plats att snurra en kokong. När larv spin kokonger, vänder de sig till en rödbrun färg. Det tar ca 8-12 dagar för larven att bli en mal och det tar 5-7 veckor för ägget att bli vuxen. Den kvinnliga mal lägger 120-680 små vita ägg. Dessa ägg fäster vanligen till mat och de kläcks inom 3-8 dagar.