Majsrotbagge
Diabrotica virgifera virgifera

Beskrivning

Vuxna rootworms är ca 0,25 inches (6,4 mm) lång. Western corn rootworms är gulaktig med en svart rand på varje flygelkåpa . Northern corn rootworm skalbaggar är fast i färg och varierar från ljusbrun till ljusgrön.