Mångfotingar
Myriapodous arthropods

Beskrivning

Mångfotingar är från 2 mm (0.079 in) till 35 cm (14 in) lång, och and kan ha från elva till över hundra segment. De är i allmänhet svart eller brun färg, även om det finns några färgglada arter. Mångfotingar har många antal ben. Har många korta ben gör mångfotingar ganska långsamt, men många ben driver unisont ger kraftfull styrka för grävande.