Mellus
Aleyrodidae
Beskrivelse
 
Vi har trolig fire arter av mellus på friland i Norge. I tillegg har vi to mellusarter på veksthusplanter, veksthusmellus (Tri­aleurodes vaporariorum) og bomullsmellus (Bemisia tabaci). Begge arter hører hjemme i tropiske og subtropiske strøk og brakt til oss med plantemateriale. Veksthusmellus forekom allerede før annen verdenskrig. Bomullsmellus ble først påvist i 1987. Veksthus­mellus er den vanligste arten.