Minerflue
Agromyzidae
Beskivelse
 
Det er ca 180 norske arter av minerfluer. Larvene minerer i blader, og minene er ofte karakteristiske for arten og er begrenset til en bestemt plantegruppe.
På korn og gras finnes flere arter. Den absolutt viktigste arten er havrebladminerflue (Chromatomyia fuscula). I mindre antall forekommer flere arter i slektene Agromyza og Phytomyza. I familien vannfluer (Ephydridae) finner vi kornbladminerflue (Hydrellia griseola) som også minerer i gras.
I veksthus får vi av og til importert med plantemateriale flere arter i slekten Liriomyza som er alvorlige skadedyr.