Päronbladloppa
Psylla pyri

Beskrivning

Bladloppor, som kan hoppa, är närbesläktade med bladlöss. Äppebladloppan lägger på eftersommaren små gula ägg på äppelträdets unga kvistar och skott. Vid nästa års knoppsprickning kläcks platta, gulgröna larver som kryper in i öppnade fruktknoppar där de suger växtsaft. Päronbladloppan lägger sina ägg på päronbladen. Larverna kryper sedan in i fjolårsskotten där de suger näring.  

Skada: Blomning och fruktsättning kan reduceras betydligt vid starka angrepp.