Röd vetemygga
Sitodiplosis mosellana

Beskrivning

Vuxna: 1,5-2,5 mm lång, orange-röd, smal, ben lång, smal och svagt brun, antenner brun, kvinnlig försedd med en kort och otöjbart ovipositor. Larver: 2,0-2,5 mm lång, orange-röd, saknar ben och huvud kapsel, bröstbens spatel belägen på den nedre sidan av 1. Thoraxsegmentet, hind spetsen av larven bärande flera Serrate bihang, oförmögen att hoppa.