Stinkflyn (Skinnbaggar)
Heteroptera

Beskrivning

Stinkflyn eller skinnbaggar är insekter med tillplattad kropp och vingar som i vila hålls omlott över kroppen. De har två vingpar varav det främre, täckvingarna, i inre delen är läderartade och i yttre delen tunna och genomskinliga. Mundelarna bildar en sugsnabel som, hos flertalet arter, i vila är infälld under kroppen. Antennerna är relativt långa och består av fyra eller fem leder. Stinkflyn genomgår sk ofullständig förvandling, vilket innebär att larverna (5 stadier) är relativt lika de fullbildade.Puppstadium saknas. I Sverige finns totalt ca 580 arter. Många av dessa är viktiga skadedjur på odlade växter, men det finns också många arter som lever som rovdjur på andra insekter och kvalster. Namnet stinkfly syftar på det illaluktande sekret som många arter utsöndrar från särskilda stinkkörtlar. Särskilt effektiva är körtlarna hos familjen Pentatomidae, bärfisarna.