Sumpbladvikler
Clepsis spectrana

Beskrivning

Spännvidden är 16-22 mm. Mal flyger i två generationer från slutet av april till september. Larverna livnär sig på olika träd, buskar och kål.