Växtsteklar
Pachynematus clitellatus

Beskrivning

Växtsteklar larver har tre par riktiga ben följt av åtta par korta trubbiga prolegs, larver har högst fyra sådana par av prolegs.