Åkerreddik
Raphanus raphanistrum
Beskrivelse
 
Åkerreddik, ssp.raphanistrum, sommerettårig plante i korsblomstfamilien. 30–60 cm høy stengel, stivhåret nederst, med flikete, gressgrønne og ruhårete blad. Blomstene er blekt gule eller hvite med tydelige årer. Frukten er en leddskulpe med 3–8 segmenter som hvert inneholder ett frø, og som lett brytes av. Vanskelig å rense fra korn. Åkerreddik forekommer på dyrket mark, i veikanter og på avfallsplasser til Nord-Trøndelag. Trives best på lettere, kalkfattig jord. Opptrer som ugress i alle slags åkerkulturer, særlig i korn. Var tidligere spesielt brysom, men spiller mindre rolle i dag, dels fordi kalktilstanden jevnt over er bedre, og dels fordi åkerreddik er lett å bekjempe med kjemiske midler.