Engsvingel
Festuca pratensis
Beskrivelse
 
Flerårig planteart i gressfamilien. 40–80 cm høyt toppgress med lysegrønne til fiolette småaks uten snerp. Engsvingel er en innført art som dyrkes som fôrgress i kunsteng. Den er naturalisert og vanlig i enger og bakker nord til Nordland og spredt videre til Finnmark. I fjellet opp til ca. 1200 moh.