Krypsoleie
Ranunculus repens
Beskrivelse
 
Krypsoleie, flerårig art i soleiefamilien. 15–40 cm høy, med gule blomster og tredelte blad. Den sprer seg med frø og stengler som vokser langs bakken og slår røtter fra leddknutene. Planten kan på den måten danne et tett plantedekke med sterk evne til å hindre andre planter i å vokse opp. Krypsoleie kan være et brysomt ugress i alle slags kulturer over hele landet, men er avgjort verst i kyststrøk og ellers på våte steder. Den er funnet opp til 1230 moh. i Hordaland. Den kan bekjempes i åker med radrensing, hakking og luking, men er ikke av de enkleste da løsrevne planter/plantedeler har lett for å slå rot igjen. I gressmark bekjempes den relativt lett med fenoksysyrer, særlig MCPA.