Sandskrinneblom
Cardaminopsis arenosa
Beskrivelse
 
Sandskrinneblom (Arabidopsis arenosa) er en ett- til toårig urt i korsblomstfamilien. I Norge finnes den bare i sørøst, i Østfold, men den har en større utberedelse i Sentral-Europa. Som de fleste ettårige planter, foretrekker den levesteder med forstyrrelser. Den vokser ofte på sand- og grusbakker, gjerne langs veier og toglinjer. Den har som oftest en kraftig bladrosett på 10-20 cm i diameter, og en blomsterklase med mange hvite blomster. Sandskrinneblom er nært beslekta med aurskrinneblom, og de to hybridiserer i Sentral-Europa. Den har to ploidinivåer: diploid med 2n=16 og tetraploid med 2n=32.