Tunrapp
Poa annua
Beskrivelse
 
Tunrapp, ettårig til flerårig planteart i gressfamilien. 5–25 cm høyt, lysegrønt toppgress med alle grenene til en side og småaks utover grenene. Blomstrer til frosten kommer. Tunrapp er en kosmopolitisk art som er vanlig i hele landet. Den kan være et brysomt ugress på tun, idrettsbaner, i hager, plener og all slags åker. Er ikke lett å bekjempe med luking, hakking eller radrensing, fordi løsrevne planter har lett for å gro fast igjen, særlig i fuktig klima. I enkelte situasjoner kan tunrapp bekjempes med kjemiske ugressmidler, men er samtidig sterk mot mange andre midler, også spesialmidler mot gressarter, for eksempel sykloksydim.