Vassarve
Stellaria media
Beskrivelse
 
Vassarve, vinterettårig planteart i nellikfamilien. 5–30 cm høy, stengelen er håret på én side, bladene er eggformet og blomstene hvite. Vassarve er en av de vanligste og mest utbredte planter på Jorden, den følger bosetningen så langt den går mot polene og opp på fjellet. I tillegg til frø kan den spre seg med nedliggende stengler som setter røtter fra leddknutene, særlig i fuktig klima og på rå jord. Vassarve opptrer som ugress i alle slags kulturer. Den er relativt lett å bekjempe med egnede kjemiske midler, men kan være vanskelig å kontrollere med radrensing og hakking under fuktige forhold, fordi opprevne planter da lett slår rot på ny.