Veitistel
Cirsium vulgare

Beskrivelse

Veitistel, grov toårig planteart i kurvplantefamilien. 40–150 cm høy, har lange, stikkende torner og store purpurrøde kurver. Trives best på tørr, lettere mineraljord, men finnes også på tyngre jordarter nord til Nordland. Opptrer som ugress i naturlig eng og beite, men er uten betydning i åker. Bekjempes ved oppstikking av 2.-årsplantene før frøsetting, og med fenoksysyrer, f.eks. MCPA.