Basamid 97 GRRejestracja wygasła
Chemtura - Fungicyd
R-4/2008

OPIS DZAIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie granulatu, przeznaczony do kompleksowego odkażania gleby w gruncie, do zwalczania sprawców chorób roślin żyjących w glebie oraz nasion chwastów. Pod wpływem wilgoci środek rozkłada się, wydzielając produkty gazowe np. metylotiocyjanian.

Zawartość substancji czynnej:
dazomet /3,5-dimetylo-perhydro-1,3,5-tiadiazyno-2-tion/ (związek z grupy tiodazyn) - 97%.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. W GRUNCIE
Truskawka – gleba bez roślin przed założeniem plantacji, plantacje mateczne, choroby powodowane prze grzyba Fusarium spp., Phytophtora cactorum i Verticilium dahliaae
Zalecana dawka: 500 kg/ha.
Stosować jesienią koniec września – październik na silnie wilgotną glebę (około 75% pojemności wodnej).
Rozsypać granulat równomiernie siewnikiem lub aplikatorem do granulatów. Następnie po około 0,5 godziny wymieszać z glebą używając glebogryzarki lub łopaty rotacyjnej na głębokość około 25 cm i lekko przywałować.
Przez 5-7 dni po zabiegu zapewnić glebie właściwą wilgotność. W przypadku braku opadów wykonać deszczowanie stosując 5-7 l wody na m2 dziennie.
W temperaturze otoczenia poniżej 15oC nie jest konieczne przykrywanie gleby folią.

2. POD OSŁONAMI
Papryka
Choroby powodowane przez grzyba Fusarium spp, Verticilium ssp. i Colletrichum
Zalecana dawka: 500 kg/ha.
Stosowa jesienią – październik lub wczesną wiosną koniec marca , początek kwietnia.
Na 7-10 przed zabiegiem podlać glebę w celu uaktywnienia organizmów glebowych oraz usunąć rośliny i resztki roślinne.
Granulat mechanicznie wysiać i wymieszać z 30 cm wierzchnią warstwą. Na dużych powierzchniach używać glebogryzarki lub łopaty rotacyjnej; w przypadku małych powierzchni przemieszać glebę szpadlem lub widłami amerykańskimi. Powierzchnie lekko zwałować  i natychmiast przykryć folią w celu utrzymania wilgotności. Folie można zdjąć 5-7 dni po zabiegu.
W czasie pracy pod osłonami używać maski z filtrem organicznym. Pomieszczenia powinny być wentylowane podczas zabiegu i zamknięte natychmiast po zastosowaniu środka i przykryciu podłoża folią, aby ograniczyć uwalnianie metylotiocjaninianu do atmosfery. Operatorzy i pracownicy mogą wchodzić do traktowanych pomieszczeń w masce z filtrem tylko po wymieszaniu gleby i dokładnym ich przewietrzeniu. Na glebie potraktowanej środkiem można uprawiać rośliny po upływie następującego czasu, w zależności od temperatury gleby na głębokości 10 cm:
ponad 20°C - 1,5 - 2 tygodnie
15° -20°C - 2 - 3 tygodnie
10°-15°C - 3 - 5 tygodni
Wielokrotne przekopywanie gleby przyspiesza ulatnianie się środka.
Przed rozpoczęciem uprawy roślin sprawdzić zawartość pozostałości środka w odkażonej glebie stosując test rzeżuchy.
W tym celu do słoja Wecka o pojemności 1 l wsypać około 0,5 l gleby pobranej z głebokości 10-20 cm, nad glebą zawiesić wilgotną gazę z nasionami rzeżuchy, a następnie słój szczelnie zamknąć. Jednocześnie w drugim słoju umieścić rzeżuchę nad ziemią nie potraktowaną środkiem. Jeżeli rzeżucha w pierwszym słoju nie wykiełkuje w temperaturze 20°C po upływie 1-2 dni lub siewki będą zbrązowiałe, wówczas glebę gruntownie przemieszać i po upływie około 7 dni test powtórzyć. Brak różnic w kiełkowaniu i wyglądzie siewek w obu słojach oznacza, że w glebie nie ma szkodliwych pozostałości. Środek ochrony roślin Basamid 97 GR, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną dazomet, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
a/ w obecności roślin uprawnych
b/ w odległości mniejszej niż 50 cm od korzeni drzew i krzewów
c/ podczas wietrznej pogody i na krótko przed spodziewanym, intensywnym deszczem
d/ w temperaturze gleby poniżej 8°C
2. Na krótko przed zabiegiem ani bezpośrednio po zabiegu nie nawozić gleby obornikiem oraz nie stosować torfu i wapna palonego.

 

UprawyBBCHRejestracja normyKarencji interwał
Słodka papryka0 - 00 - 0-
Truskawki0 - 00 - 0-