Romania

Scuipatul cucului

Aphrophora alni

se face înstadiile de larvă şi adult şi după caracteristicile atacului. Prevenirea apariŃiei şi a înmulŃirii în masă, precum şi combaterea insectelorprevăzute la alin. Se fac prin metode silviculturale şi chimice.