Mrežasta pegavost ječma
Pyrenophora teres

Početni simptomi ove bolesti javljaju se na lišću u vidu zelenkastih pega koje se kasnije uvećavaju, izdužuju i menjaju boju u bledo žutu, a potom i crnu. Na kraju unutar crnih pega se javljaju tamne linije povezane u vidu mreže, a oko njih hlorotični oreol. Na ječmu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Na ovaj način smanjuje se asimilativna površina samim tim i prinos koji može biti umanjen i do 25%. Ovo oboljenje je moglo da se konstatuje još u jesen prošle godine. Vremenski uslovi tokom zimskog perioda su bili povoljni za razvoj i širenje ove bolesti. Nakon infekcije, pege se pojavljuju na primarnim i sekundarnim listovima duž cele lisne površine. Simptomi su konstatovani na starijem i mlađem lišću u vidu duguljastih tamnih pega, po obodu mrežastih. Kod nekih osetljivih sorti, posebno pivarskog ječma bolest može da se razvije i na klasu, a seme dobija tamnu boju i smanjuje mu se upotrebna vrednost. U narednom periodu možemo očekivati širenje bolesti što će imati za posledicu smanjen prinos i kvalitet zrna.