Brašnena (zelena šljivina vaš)
Hyalopterus pruni

Vaši se javljaju na naličju lista, u kolonijama, telo im je prekriveno brašnavim, voštanim izlučevinama. Napadnuto lišće nije deformisano, ali lako opada. Kao i sve vaši, intenzivno luče mednu rosu, i na tim mestima se naseljavaju gljive čađavice. Kritičan prag štetnosti ( EPPO standards PP2 ) je kada je 10% lišća napadnuto.

Životni ciklus: Zelena, šljivina, vaš ima više generacija godišnje. Prezimi u formi jajeta, u pukotinama kore. Tokom marta se iz jaja pile ženke „osnivačice“, koje obrazuju kolonije krilatih i beskrilatih for