Crvena štitasta vaš agruma
Chrysomphalus dictyospermi

Osobine štetočine: Polifagna je štetočina napada limun, narandže, mandarine, rogač, palme i dr.   U našim uslovima verovatno 3 generacije. Prezimljava u stadijumu mlade ženke i kao larva. Štit odrasle ženke je crvenkasto-žutosmedje boje, okruglast, spljošten, na sredini ispupčen, prečnika 1,5-2 mm, telo ženke je žute boje. Štit mužjaka je produžen, smedje boje, veličine 1-1,5 mm. Larve prve generacije se javljaju u maju i junu, druge u julu do avgusta, a treće u septembru i oktobru.

Simptomi: Štitasta vaš se nalazi na plodovima i licu lista, retko na naličju. Sisanjem sokova fiziološki oslabljuju biljke, dolazi do venjenja i opadanja lišća, a pri jačem napadu može doći do sušenja grančica i grana.