Dudova štitasta vaš
Pseudaulacaspis pentagona

Dudova štitasta vaš (Pseudaulacaspis pentagona) je polifagna vrsta koja koja izaziva štete na mnogim koštičavim voćnim vrstama pogotovo na breskvi. kao domaćini su i razne višegodišnje ukrasne biljke npr. jorgovan.

Kod ove vrste štitastih vaši razlikuju se polovi po izgledu, ženka je kruškolikog oblika žutonarandžaste boje. Štit ženke je okrugao, veličine oko 2mm bele ili beložute boje. Mužjaci su izduženog tela, manji su od ženki, dužine oko 0,5-1mm, narandžaste boje. Štit mužjaka je izdužen, bele boje sa jednom larvenom košuljicom.

Ova štitasta vaš prezimljava u stadijumu polno zrele ženke koja može biti na stablu, granama voćki ili u pukotinama kore. Štetočina ima dve generacije godišnje. Polovinom aprila pa do polovine maja  ženke polažu jaja ispod štita .Piljenje larvi počinje posle desetak dana. Ispiljene larve se kreću po biljci i traže povoljno mesto za pričvršćivanje i ishranu. Imago prve generacije se javlja početkom jula. Imago druge generacije se pojavljuje krajem avgusta i početkom septembra.

Dudova štitasta vaš na granama obrazuje kolonije bele boje koje mogu biti brojne. Ove štetočine mogu naseliti i plodove i takvi plodovi su lošijeg kvaliteta.Vaši izazivaju velike štete, sisaju sokove biljke i dovode do iscrpljivanja voćki i vremenom do sušenja napadnutih grana.