Krvava vaš
Eriosoma lanigerum

Ona napada samo jabuku,izuzetno glog i krušku. Štetočina se najpre uočava na delovima stabla gde insekticidi teško dospevaju, odn. u vrhovima stabala.
Na mestima gde siše stvaraju se izrasline, (tumori), kora puca, dolazi do odumiranja i sušenja napadnutog dela, a često i grana. U pukotinama kore naseljavaju se paraziti kao Gleosporium sp., i razne druge štetočine. Plodovi sa krvavom vaši su neugledni i prekriveni pepeljastom prevlakom – mešavinom izlučevina štetočine. Štete na stablima su mnogo veće, zaraženi mladari se deformišu, a u toku sledeće godine se suše ili imaju slab porast. Ukoliko se na stablima godinama javljaju kolonije krvave vaši, ona će se osušiti.

Životni ciklus : Deo kolonija vaši prezimljava u pukotinama kore stabla i grana, a većina kolonija prezimi na podzemnim organima

jabuke oko korenovog vrata i na distalnim žilama na dubini od 10-15 cm. Zimi podnosi veoma niske temperature, i do -27 °C. Reprodukcija novih kolonija nastaje rano u prolece, već u martu-aprilu. U proleće i leto, zastupljene su većinom beskrilne ženke, koje rađaju mlade i stvaraju kolonije u pukotinama kore i na ranama grana stvorenih rezidbom. Vaši zaposedaju sva mesta na stablu gde ima nežnog tkiva kalusa na mestu zarastanja rana. Kolonije se vrlo lako zapažaju, jer mnoštvo vaši sa belom vlaknastom tvorevinom stvara utisak kao da su prekrivene vatom. Pred jesen povećava se broj krilatih ženki, koje preleću na druga stabla.