Lešnikov surlaš
Curculio nucum

Najpre odrasli oblici prave štete na lišću koje izgrizaju praveći pri tom male rupe, a posebno bušeći mlade tek zametnute plodove koji otpadaju. Tako oštećene plodove napadaju i razne gljivice. U plodovima se razvija larva koja izgriza jezgro ploda i puni plod izmetom . Napadnuti plodovi nemaju vrednost.

Životni ciklus : Imaju jednu generaciju tokom dve,tri pa ponekad i četiri godine. Prezime odrasli oblici u zemljištu. Javljaju se na leske obično početkom maja kada se hrane na lišću. Ženke odlažu jaja u plodove leske prečnika 8-12 mm tako da se ne vidi mesto gde je jaje odloženo. Odlože obično oko 40 jaja. Iz jaja se nakon 5-9 dana razvije larva. One čitav život provedu u plodu. Običnu u jednom plodu je i jedna larva. Ona se hrani i razvija u plodu . Nakon 25-32 dana kad se razvije, larva napušta plod kroz rupice i spušta se na zemlju. Na dubini 10-15 cm se zaprede u kokon. Deo larvi ostaje u kokonu preko zime, u proleće se kokone i daje odrasle oblike , a deo larvi ostaje u tom obliku sledećih 1-3 godine.