Serbia

Lisna grinja vinove loze

Eryophies vitis

Osobine štetočine: Štetočina ima tri generacije godišnje. Prva se razvija sredinom aprila do kraja druge dekade juna, druga generacija od druge polovine juna do prve polovine avgusta, a treća od početka avgusta do kraja septembra. Prezimljava imago u ljuspicama pupoljaka vinove loze. Imago je crvolikog oblika dužine 0,25 mm. Aktivnost štetočine kreće sa porastom temperature od 15 °C.

Simptomi: S proleća grinje pričinjavaju štete na pupoljcima izazivajući njihovo sušenje. Internodije su skrećene, usporava se porast lastara. Na naličju lista grinje sišu sokove formirajući pri tom gale, plikove. Na licu lista zapažaju se bradavičasti izraštaji tamno-zelene boje, a na naličju lista u okviru ovih bradavica formira se belačasta prevlaka. Na jednom listu može biti vrlo veliki broj bradavica, zbog čega dolazi do sušenja lišća.