Lisna vaš trešnje
Myzus cerasi

Oštećenja se javljaju na vrhovima lastara i na lišću. Napadnuto lišće se uvija prema naličju, a lastari zaostaju u porastu. Zbog kratkih internodija ovakvi lastari ostavljaju izgled izgužvanog buketa lišća. Usled lučenja velike količine medne rose prisutni su mravi i čađavice. Ekonomski značajna na trešnji, ali javlja se i na višnji. Najštetnija je u mladim zasadima i u rasadnicima. Jak napad na proizvodni voćnjak uzrokuje sušenje lišća što umanjuje kvalitet i kvantitet roda. Smatra se glavnim prenosiocem viroza trešnje, ali i viroza drugih biljaka.