Maslinin medić
Saissetia oleae

Osobine štetočine: Tokom godine štetočina ima jednu do dve generacije. Prezimljava u stadijumu imaga ili kao larva drugog i trešeg razvojnog stadijuma. Maslinin medić je štitasta vaš, ovalno-konveksnog oblika, tamno smedje boje. Ženke su veličine 1,5 - 5,5 mm a u širini od 1 - 4 mm. Na ledjima imaju jedno uzdužno i dva poprečna ispupćenja zbog čega podsećaju na dvostruki krst. Jaja su eliptična, tamno narandžasta dužine oko 0,3 mm. Nakon polaganja jaja ženka umire, a štitić postaje pokrov za snesena jaja. Mlade larve napuštaju majčin štit i traže mesto gde će se fiksirati radi ishrane. Najčešće se mogu naći sa donje strane lišća i zasenjenim grana jer izbegavaju osunčana mesta. Larve trećeg stadijuma prelaze na tanej grane i tu obično ostaju do svog odraslog stadijuma.

Simptomi:   Osim na maslini ova štetočina se može naći i na agrumima, vinovj lozi i oleanderu. Kako maslinin medić luči mednu rosu redovno se javlja gljivica čadjavica Anthenaria spp. usled čega stabla pocrne, smanjuje se transpiraciona površina što ima za posledicu nerodnost, sušenje grana i grančica pa i čitavog stabla.