Narandžina štitasta vaš
Iceria purchasi

Osobine štetočine: Polifagna je štetočina napada narandže, limun i mandarine, ima 2-3 generacije godišnje. Ženka je ovalna dužine 3,5-5 mm, smedje do crveno-smedje nijanse. Jaja odlaže stvarajući na kraju abdomena voštanu jajnu kesu bele boje, dužine oko 5 mm. Jaja u joj su ovalna, ružičaste boje. Larve su crvenkaste, luče voštani sekret bele boje kojim pokrivju telo. Plodnost ženke je vrlo velika sa 500 -1.000 jaja. Larve se razvijaju pretežno na naličju lista pored glavnog nerva ili na vrhove izbojaka. Stariji stadijumi prelaze na grančice. Vaši su pokretne u svim larvinim stadijumima, kao i mlade ženke do početka polaganja jaja kada se fiksiraju na jedno mesto. Razmnožavaju se samooplodnjom.

Simptomi: Narandžina štitasta vaš izaziva deformaciju i sušenje lišća, biljke zaostaju u razvoju, a može doći i do sušenja stabala.