Repičina pipa
Ceutorhynchus assimilis

Životni ciklus: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava odrasli stadijum, a u proleće, tokom aprila počinje sa ishranom i u prvo vreme se hrani raznim divljim krstašicama, a zatim prelazi na kulturno bilje koje je ostavljeno za seme. Njegova najveća aktivnost je u doba cvetanja kupusa i uljane repice, gde se uglavnom može naći zajedno sa repičinim sjajnikom. S obzirom da su mu razvijena donja krila, po toplom vremenu često leti. U vreme cvetanja kupusa, ženka buši zid mlade mahune, prodire u njenu unutrašnjost i u napravljen otvor polaže jedno jaje. Ispiljena larva buši zid mlade mahune, prodire u njenu unutrašnjost i hrani se semenkama. Razvoj larve traje 20-30 dana. Kada odraste ona pravi otvor na mahuni, izlazi iz nje, te u površinskom sloju zemljišta, u lutkinoj komorici se pretvara u lutku. Imago se pojavljuje posle 10-15 dana, hrani se izvesno vreme, te se povlači na prezimljavanje.