Rovac
Gryllotalpa gryllotalpa

Pri bušenju hodnika oštećuje i uništava korenje biljaka praveći tako štete, posebno na povrtarskim kulturama. Pored ovoga uočeno je da ova vrsta ima i karnivorne osobine, posebno u nedostatku hrane biljnog porekla. Iako se rovac hrani raznim štetočinama u zemljištu, ipak je njegova štetnost veća nego korisnost. Posebno je štetna na polju, vrtovima, rasadnicima. Kao posledica napada nastaje manje ili veće proređivanje useva

Životni ciklus : Prezimljuju odrasle larve i imaga duboko u zemljištu, na mestima sa dosta stajnjaka ili komposta. Živi u zemlji u pravolinijskim hodnicima, na čijim završetcima ženka pravi gnezda proširenog oblika, gde polaže jaja. Broj položenih jaja je između 300-600 komada. Larve se pile tokom jula meseca. Prvo se hrane humusom, a kasnije grizu najsitnije delove korenčića raznih biljaka. Smatra se da ženka ima instinkt čuvanja jaja i larvi, tako da mlade larve, sve do trećeg stadijuma ostaju sa majkom. Kada napuste leglo, larve buše hodnike u svim pravcima, a završavaju svoje razviće tek iduće godine. Tokom parenja u periodu leta, lovci izlaze iz skrovišta i to noću. Tada oni lete i mogu se uhvatiti na lovnu svetiljku. Posle parenja vraćaju se u zemlju,i ženka buši hodnik gde će položiti jaja.