Smokvin medić
Ceroplastes rusci

Osobine štetočine: Štetočina ima jednu do dve generacije godišnje, prezimljava u obliku larve i odrasle ženke. Smokvin medić je štitasta vaš sa karakterističnim izgledom. Ženka je duga 4-5 mm pokrivena srednjom osmougaonom voštanom pločicom na čiju se svaku stranicu nadovezuje po jedna pločica. Kod starijih ženki te se pločice delimično izgube pa se vidi smedje poluokruglo telo ženke. Tokom proleća larve se razvijaju u odrasle forme koje ispod štita polažu jaja. Krajem maja i u junu pojavljuju se larve koje raznosi vetar, zadržavajući ih na lice lista i na plodove nakon čega se prekrivaju štitićem, voštanom izlučevinom.

Simptomi: Štitasta vaš lući obilje medne rose na kojoj se hvata čadjavica, pa stablo pocrni, plodovi su lepljivi i gube tržišnu vrednost. Dolazi do sušenja lišća, biljke zaostaju u razvoju i dolazi do sušenja stabala.