Confidor 200 ODRegistracija je istekla
BAYER - Insekticid
321-01-816/2014-11

Krompir, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) – uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) tretiranjem imaga i larvi do četvrtog stupnja razvoja max broj tretiranja:dva puta
Duvan, duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini 0,5-0,6 l/ha (5-6 ml na 100 m2) – uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) na početku pojave prvih imaga max broj tretiranja:dva puta
Hmelj, lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) u količini 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2) – uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija max broj tretiranja:dva puta
Paprika, pamukove vaši (Aphis gossypi), heljdine vaši (Aphis nasturti)\ zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7 ml u 10 l vode) – uz utrošak vode je od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija, pa do 7 dana pred berbu,max broj tretiranja:dva puta

Mehanizam delovanja :
Imidakloprid, aktivna materija preparata Confidor 200 SL iz grupe neonikotinoida ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Nakon aplikacije aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno. Nema mogućnosti pojave fitotoksičnosti na gajenim biljkama.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Hops0 - 00.6 - 0.635
Peppers0 - 00 - 07
Potatoes0 - 00.2 - 0.328
Tobacco0 - 00.5 - 0.635