Fungohem SCRegistracija je istekla
Others - Fungicid
321-01-859/2011-11

DELOVANJE:
Sprečava klijanje spora inhibirajući enzime koji učestvuju u procesu disanja (SH-enzime)

SPEKTAR DELOVANJA
Namenjen je suzbijanju prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovača lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos), kao ni kalcijum polisulfidom. Može biti fitotoksičan za biljke ako se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Prskanje useva paprike uz utrošak vode od 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m²), a prskanje ili orošavanje zasada jabuke sa 1000 l/ha (10 l na 100 m²)

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees3 - 570 - 0-
Peppers0 - 00 - 014