Prestige 290 FSRegistracija je istekla
BAYER - Insekticid
321-01-2131/2010-11

Prestige 290 FS je kombinacija sistemičnog insekticida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem i fungicida sa preventivnim delovanjem, namenjen za tretiranje krtola semenskog krompira.

NAČIN DELOVANJA:
Nakon sadnje krtola tretiranih preparatom Prestige 290 FS, u zemljištu oko krtola dolazi do formiranja zaštitnog filma. Aktivna materija imidakloprid deluje kontaktno na štetne insekte – žičnjake. Aktivna materija se usvaja od strane biljke korenovim sistemom i transportuje u nadzemne biljne delove i na taj način štiti gajenu biljku od štetočina u ranim fazama razvića (prva generacija krompirove zlatice i lisne vaši). Imidakloprid ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Pensikuron je aktivna materija sa jedinstvenom efikasnošću prema prouzrokovaču bele noge krompira.

PRIMENA:
Prestige 290 FS se koristi za tretiranje krtola semenskog krompira, u količini 100 ml preparata na 100 kg krtola krompira, uz dodatak 300 ml vode, tretiranjem krtola krompira neposredno pred sadnju, u toku mirovanja (faza 00 BBCH skale), za suzbijanje:
1) prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata);
2) prouzrokovača bele noge krompira (Rhizoctonia solani).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom, neposredno pred sadnju krompira.

NAPOMENE:
- ako se tretiraju krtole sa klicama, može doći do odlaganja klijanja;
- ne sme se koristiti u proizvodnji ranog krompira;
- kako bi se izbegla pojava rezistentnosti, ne tretirati usev krompira u vegetaciji, preparatima na bazi neonikotinoida.
- prilikom tretiranja krtola krompira, biljke su zaštićene od ranog napada lisnih vaši, prve generacije krompirove zlatice, žičnjaka, larvi gundelja;
- Prestige 290 FS treba nanositi samo na zdrave, nerezane krtole sa dobrom klijavošću;
- Prestige 290 FS se može nanositi na više načina:
1. U skladištima prilikom sortiranja na sortirnom stolu (1 l preparata na 10 l vode na 1t semenskog krompira);
2. Prilikom sadnje, tretiranjem krtola: 1 l preparata na 30 – 50 l vode na 1 t semenskog krompira (100 ml preparata uz 3 – 5 l vode na 100 kg semenskog krompira);
3. Potapanjem krtola u gajbicama ili tretiranje na foliji pred sadnju s leđnim prskalicama 1 l preparata na 3-10 l vode na 1 t semenskog krompira.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Potatoes0 - 00 - 0-