Agrobase Slovakia

Biela hniloba

Coniella diplodiella

Čerň repková

Alternaria brassicae

Múčnatka trávová

Blumeria graminis

Septorióza pšenice

Mycosphaerella graminicola

Hrdza pšeničná

Puccinia triticina

Monilióza kôstkovín

Sclerotina laxa

Múčnatka viniča

Uncinula necator

Pleseň zemiaková

Phytophthora infestans

Hrdza jačmenná

Puccinia hordei

Hnedá škvrnitosť jačmeňa

Pyrenophora teres anamorfa

Rynchospóriová škvrnitosť

Rhynchosporium secalis

Alternáriová škvrnitosť

Alternaria porri

Diaportová škvrnitosť slnečnice

Phomopsis helianthi

Pleseň sivá

Botrytis cinerea

Fómová škvrnitosť listov a stoniek

Phoma

Cerkosporióza

Cercospora beticola

Múčnatka repová

Erysiphales

Ramuláriová škvrnitosť repy

Erysiphe communis

Hrdza ražná

Puccinia dispersa

Hrdza ovsená

Puccinia coronata

Septorióza plevová

Septoria nodorum

Peronospóra viniča

Plasmopara viticola

Pleseň cibule

Peronospora destructor

Antraknóza fazule

Colletotrichum lindemuthianum

Septorióza rajčiakov

Septoria lycopersici

Čerň rajčiaková

Cladosporium fulvum

Pleseň uhorková

Peronoplasmopara cubensis

Pleseň mrkvy

Plasmopara crustosa

Škvrnitosť listov

Mycosphaerella pomi

Septorióza petržlenu

Septoria petroselini

Čierna hniloba mrkvy

Stemphylium radicinum

Pleseň šalátová

Bremia lactucae

Múčnatka jabloňová

Podosphaera leucotricha

Chrastavitosť jadrovín

Venturia inaequalis

Dierkovitosť listov

Clasterosporium carpophilum

Pleseň tabaku

Peronospora tabacina

Vločkovitosť zemiakov

Thanatephorus cucumeris

Fuzarióza zemiakov

Fusarium solani

Pleseň kapustová

Peronospora parasitica

Hnednutie listov marhule

Apiognomia erythrostoma

Antraknóza ríbezle

Drepanopeziza ribis

Kučeravosť listov

Taphrina deformans

Alternária kapustová

Alternaria brassicicola

Hrdza plevová

Puccinia striiformis

Černe

Cladosporium spp.

Fuzariózy

Fusarium spp.

Steblolam

Tapesia yallundae

Helmintospóriová škvrnitosť

Helminthosporium spp.

Fómové černanie stoniek

Phoma lingam

Černanie báz stebiel

Gaeumannomyces graminis

Spála repy

Phoma betae

Antraknóza hrachu

Ascochyta fabae

Pleseň belostná

Albugo candida

Múčnatka mrkvová

Erysiphe heraclei

Rrdza cibuľová

Puccinia allii

Ramuláriová škvrnitosť

Ramularia collo-cygni

Pleseň snežná

Fusarium nivale

Mazľavá sneť pšeničná

Tilletia caries

Mazľavá sneť hladká

Tilletia foetida

Mazľavá sneť zakrpatená

Tilletia controversa

Prašná sneť pšeničná

Ustilago tritici

Prúžkovitosť jačmeňa

Pyrenophora graminea

Tvrdá sneť jačmenná

Ustilago hordei

Sneť steblová

Urocystis occulta

Čierna hniloba viniča

Phyllosticta ampelicida

Červená spála viniča

Pseudopeziza tracheiphila

Chrastavitosť hrušiek

Venturia pirina

Americká múčnatka egreša

Sphaerotheca mors-uvae

Európska múčnatka egreša

Microsphaera grossulariae

Hrdza repová

Uromyces betae

Čerň klasov

Alternaria spp.

Múčnatka jahôd

Podosphaera

Múčnatka chmeľová

Sphaerotheca humuli

Múčnatka broskyne

Sphaerotheca pannosa

Erinóza

Eriophyes vitis

Múčnatka uhorková

Erysiphe cichoracearum

Horká hniloba

Pezicula alba

Penicilióza jabĺk

Penicillium expansum

Nektriová hniloba

Nectria galligena

Hnedá hniloba

Monilinia fructigena

Helmintosporióza kukurice

Setosphaeria turcica

Hrdza kukuričná

Puccinia sorghi

Škvrnitosť kukurice

Kabatiella zeae

Hniloby koreňov

Phytophthora

Prašná sneť jačmeňová

Ustilago nuda

Helmintosporióza pšenice

Pyrenophora tritici

Hrdza sliviek

Tranzschelia prunispinosae

Hnednutie listov

Gnomonia erythrostoma

Gnomónia

Gnomonia

Drobnoplodka jahodová

Mycosphaerella fragariae

Sklerotínia

Sclerotinia spp.

Hrdza petržlenová

Puccinia rubiginosa

Alternária zemiaková

Alternaria solani

Peronospóra chmeľová

Pseudoperonospora humuli

Septóriová škvrnitosť ríbezlí

Mycosphaerella grossulariae

Múčnatka rajčiaková

Oidium lycopersicum

Spála jadrovín

Erwinia amylovora

Hniloba jahôd

Phytophthora cactorum

Hrdza trávová

Puccinia graminis

Septorióza ovsa

Phaeosphaeria avenaria

Hnedá škvrnitosť ovsa

Helminthosporium avenae

Moníliová hniloba

Monilia fructicola

Modrá hniloba

Penicillium

Alternáriová hniloba

Alternaria alternata

Moníliová spála kôstkovín

Monilinia Laxa

Moníliová hniloba plodov

Monilia fructigena

Koletotrichová hniloba

Glomerella cingulata

Koreňomor ľuľkový

Pellicularia filamentosa