Mora kapustová
Mamestra brassicae

Do záberu hostiteľských rastlín mory kapustovej patria hlavne kapustovité rastliny. Škodí však aj na hrachu, bôbe, repe, maku, šaláte a iných. Mora kapustová je motýľ. Prezimuje v pôde v kukle, z ktorej sa po oteplení v máji liahnu dospelé jedince. Tieto lietajú v noci a živia sa nektárom z kvetov.