Plodomor šošovicový
Contarinia lentis

Imága sú komárovitý hmyz veľkosti 1,4-1,8 mm, liahnu sa koncom mája a začiatkom júna na poliach, kde bola minulý rok šošovica. Samičky prelietajú na šošovicu a kladú vajíčka do kvetných pukov veľkosti do 4,5 mm, väčšie puky nenapádajú. Do jedného puku nakladie samička niekoľko vajíčok. Larvy vyliahnuté v kvetných pukoch cicajú kvetné lupienky a bázu piestikov a tvoria na nich hálky.