Agrobase Slovakia

Pásavka zemiaková

Leptinotarsa decemlineata

Vijačka kukuričná

Ostrinia nubilalis

Kukuričiar koreňový

Diabrotica virgifera

Vošky

Aphidoidea

Cikádky

Aphrodes makarovi

Blyskáčik repkový

Meligethes aeneus

Krytonos repkový

Ceutorhynchus napi

Krytonos štvorzubý

Ceutorhynchus pallidactylus

Byľomor kelový

Dasineura napi

Kvetovka jabloňová

Anthonomus pomorum

Piliarka jabloňová

Haplocampa testudinea

Obaľovač jablčný

Cydia pomonella

Byľomor sedlový

Haplodiplosis marginata

Kohútik pestrý

Lema melanopus

Kohútik modrý

Oulema lichenis

Vrtivky

Agromyza spp.

Krytonos šešuľový

Ceutorhynchus assimilis

Skočky

Phyllotreta

Voška jabloňová

Aphis pomi

Voška maková

Aphis fabae

Strapky

Thysanoptera

Obaľovač pásový

Eupoecilia ambiguella

Obaľovač mramorovaný

Lobesia botrana

Voška skorocelová

Dysaphis plantaginea

Mora kapustová

Mamestra brassicae

Mlynárik kapustový

Pieris brassicae

Voška kapustová

Brevicoryne brassicae

Hrbáč obilný

Zabrus tenebrioides

Voška broskyňová

Myzus persicae

Piliarka repková

Athalia rosae

Skočka repková

Psylliodes chrysocephala

Skočka kapustová

Phyllotreta nemorum

Mora bavlnníková

Aphis gossypii

Voška slamihová

Brachycaudus helichrysi

Strapka západná

Thrips tabaci

Voška ovsená

Sitobion avenae

Voška čremchová

Rhopalosiphum padi

Psota rascová

Depressaria nervosa

Obaľovač slivkový

Cydia funebrana

Vrtivka čerešňová

Rhagoletis cerasi

Molica skleníková

Trialeurodes vaporariorum

Roztočec ovocný

Panonychus ulmi

Roztočec chmeľový

Tetranychus telarius

Cikádka burinová

Psammotettix alienus

Atomária repová

Atomaria linearis

Drôtovce

Elateridae

Listárik čiarkovaný

Sitona lineatus

Kvetárka repová

Pegomya hyoscyami

Obaľovač hrachový

Laspeyresia rusticella

Strapka ľanová

Thrips linarius

Bzdôšky

Lygus

Zunčavka jačmenná

Oscinella frit

Plodomor šošovicový

Contarinia lentis

Voška rešetliaková

Aphis nasturtii

Špargľovec obyčajný

Crioceris asparagi

Kvetovka jahodová

Anthonomus rubi

Fúzavka cesnaková

Suillia lurida

Podkopáčik špirálový

Leucoptera malifoliella

Voška chmeľová

Phorodon humuli

Obaľovač východný

Cydia molesta

Voška hrachová

Acyrthosiphon pisum

Larvy chrústa

Melolontha melolontha

Obaľovač záhradný

Hedya variegana

Obaľovač púčikový

Spilonota ocellana

Obaľovač zemolezový

Adoxophyes orana

Piadivka zimná

Erannis defoliaria

Obaľovač viničový

Sparganothis pilleriana

Mora gama

Autographa gamma

Mlynárik repový

Pieris napi

Krytonos makovicový

Ceutorhynchus macula-alba

Zrniarka hrachová

Bruchus pisorum

Voška slivková

Hoplocampa minuta

Krytonos kapustový

Ceutorhynchus pleurostigma

Pestrička mätonohová

Geomyza tripunctata