Agrobase Slovenia

Plesen bučnic

Pseudoperonospora cubensis

Gniloba koreninskega vratu

Phytophthora spp.

Peronosporo hmelja

Pseudoperonospora humuli

Hrušev ožig

Erwinia amylovora

Gniloba jagodnih plodov

Phytophthora cactorum

Ječmenova progavost

Pyrenophora graminea

Trda pšenična snet

Tilletia caries

Prašnata pšenična snet

Ustilago nuda

Ječmenova gola snet

Ustilago hordei

Ječmenova ramularijska pegavost

Ramularia collo-cygni

Žitna pepelovka

Blumeria graminis

Ječmenov listni ožig

Rhynchosporium secalis

Ječmenova rja

Puccinia hordei

Ječmenova mrežasta pegavost

Pyrenophora teres

Rumena rja

Puccinia striiformis

Pšenična rja

Puccinia tritici

Listna pegavost pšenice

Mycosphaerella graminicolla

Rjava pegavost pšeničnih plev

Phaeosphaeria nodorum

Žitna helmintosporiozna pegavost

Cochliobolus sativus

Snežna plesen

Monographella nivalis

Fuzarioze klasa

Fusarium spp.

Zlata trsna rumenica

Scaphoideus titanus

Rdeči listni ožig

Pseudopeziza tracheiphila

Črna pegavost vinske trte

Phomopsis viticola

Botritis

Botryotinia fuckeliana

Oidij vinske trte

Uncinula necator

Peronospora vinske trte

Plasmopara viticola

Jablanova pepelasta plesen

Podosphaera leucotricha

Listni zavrtači

Cydia pomonella

Jablanov škrlup

Venturia inaequalis

Hrušev škrlup

Venturia pirina

Navadna sadna gniloba

Monilinia fructigena

Cvetna monilija

Monilinia laxa

Paradižnikova plesen

Phytophtora infestans

Črna pegavost krompirjevih listov

Alternaria solani

Tobakova plesen

Peronospora tabacina

Nageljnova rja

Uromyces dianthi

Kumarni ožig

Colletotrichum lagenarium

Grenka pegavost

Gloesporium spp.

Bela gniloba

Sclerotinia sclerotiorum

Alternarijska črnoba

Alternaria brassicae spp.

Suha trohnoba stebla ogrščice

Phoma lingam

Solatna plesen

Bremia lactucae

Kapusna plesen

Peronospora parasitica

Bela rja križnic

Albugo candida

Papirnata bolezen listja pora in čebule

Phytophtora porri

Jablanov rak

Nectria galligena

Češnjeva listna pegavost

Blumeriella jaapii

Siva plesen

Botritis cinerea

Čebulna rja

Puccinia alli

Korenjev listni ožig

Alternaria dauci

Listna pegavost

Stemphylium herbarum

Črna listna pegavost kapusnic

Alternaria brassicae

Oljkova kozavost

Cycloconium oleaginum

Oljkova gobavost

Colletotrichum gloeosporioides

Bela gniloba solate

Sclerotinia minor

Bakterijske bolezni

Erwinia caratovora

Pesna rja

Uromyces betae

Pesna listna pegavost

Cercospora beticola

Pesna pepelovka

Erysiphe betae

Siva pesna listna pegavost

Ramularia betae

Paradižnikova pepelovka

Leveillula taurica

Ogorčice koreninskih šišk

Meloidogyne spp.

Siva plesen, gniloba

Botrytis sp.

Lomljivost žitnih bilk

Pseudocercosporella herpotrichoides

Ržena rja

Puccinia recondita

Črna listna pegavost paradižnika

Alternaria porri

Črna grozdna gniloba

Guignardia bidwellii

Grenka gniloba jabolk

Gloesporium album

Pritlikava pšenična snet

Tilletia controversa

Padavica sadik

Pythium spp

Breskova kodravost

Taphrina deformans

Bakterijski ožig

Pseudomonas syringae

Pepelovka bučnic

Erysiphae orontii

Beluševa rja

Puccinia asparagi

Rjava žametna paradižnikova pegavost

Cladosporium fulvum

Obročkasta listna pegavost kapusnic

Mycosphaerella brassicicola

Pepelovka kobulnic

Erysiphe heraclei

Siva pegavost korenjevega listja

Cercospora carotae

Grahova plesen

Peronospora viciae

Grahova pepelovka

Erysiphe pisi

Grahove pegavosti

Phoma pinodella

Čebuna plesen

Peronospora destructor

Česnova rja

Puccinia pori

Fižolov ožig

Collethotrichum lindemuthianum

Fižolova rja

Uromyces appendiculatus

Čokoladna pegavost

Botrytis fabae

Radičeva pepelovka

Erysiphe cichoracearum

Antraknoza

Colletotrichum acutatum

Jagodna pepelovka

Sphaerotheca macularis

Listne pegavosti in progavosti

Helminthosporium turcicum

Malinova sušica

Didymella applanata

Vijolična pegavost

Stemphylium botryosum

Ameriška kosmuljeva pepelovka

Sphaerotheca mors-uvae

Breskova

Sphaerotheca pannosa var. Persicae

Alternarijska pegavost

Alternaria spp.

Listna luknjičavost koščičarjev

Stigmina carpophila

Češpljeva rdeča listna pegavost

Polystigma rubrum

Hrastova pepelovka

Microsphaera alphitoides

Hmeljeva pepelovka

Sphaerotheca humuli

Koruzna rja

Puccina maydis

Koruzna progavost

Exserohilum turcicum

Črna pegavost sončnic

Alternaria helianthi

Temna pegavost sončnic

Altenaria helianthi

Črna pegavost sončničnih stebel

Diaporthe helianthi

Rizoktonija

Rhizoctonia spp.

Navadna bakterijska fižolova pegavost

Xanthomonas phaseol

Paprikina plesen

Phytophthora capsici

Breskov škrlup

Venturia carpophila

Koruzna bulava snet

Ustilago maydis

Čopičasta plesen

Penicillium spp.

Rdeča listna pegavost jagod

Diplocarpon earliana

Bela listna pegavost jagod

Mycosphaerella fragariae

Siva oljkova pegavost

Mycocentrospora cladosporioides