Breskov zavijač
Cydia molesta

Opis škodljivca in škoda, ki jo povzroča: breskov zavijač je rjavo siv metuljček s sivimi sprednjimi krili, na katerih je več podolžnih, kratkih temnejših črt. Čez krila meri okrog 12 mm in je zelo podoben češpljevemu zavijaču. Na leto ima kar štiri rodove. Prvi rod se pojavlja v drugi polovici aprila in maja. Samice odložijo jajčeca na vršičke in vrhnje liste poganjkov. Goseničice, ki se iz jajčec izležejo čez kak teden, se zavrtajo v vršičke poganjkov in v njih vrtajo rove navzdol in navzgor. Napadeni poganjki porjavijo, se povesijo in posušijo, na prehodu k zdravemu delu poganjka pa se cedi smola. Ob močnejšem pojavu škodljivca so lahko uničeni vsi poganjki, kar je še posebno škodljivo pri mladih drevesih, ki jim šele oblikujemo krošnjo , pa tudi na starejših, kjer propadejo rodne šibe za naslednje leto. Dorasla gosenica je mesnato rožnate barve in meri v dolžino 12 do 14 mm. Drugi rod metuljčkov se pojavlja povečini junija. Tudi gosenice tega rodu uničujejo poganjke, zavrtajo pa se že v plodove. Metuljči tretjega rodu se pojavljajo od sredine julija do konca avgusta, četrtega rodu pa v septembru in celo v oktobru. Gosenice tretjega in četrtega rodu lahko poškodujejo vršičke poganjkov, še raje pa se zavrtajo v plodove in jih začrvivijo. V enem plodu je lahko več gosenic, celo tri do štiri. Posamezni rodovi se med seboj prekrivajo, zato je nevarnost napada poganjkov, pozneje pa plodov praktično ves čas od sredine maja vse do oktobra.