Slovenia

Južna plodovrtka

Heliotis armigera

Na površinah zasajenih s paradižnikom na območju spodnje Vipavske doline opažamo metulje južne plodovrtke. Poškodbe povzročajo njihove ličinke, ki izvrtajo notranjost plodov. Škodljivec napada tudi druge predstavnike iz družine razhudnikovk, najpogosteje pa prizadene ravno paradižnik. Vstopna izvrtina se običajno nahaja ob peclju. Škodljivec spada med sovke. Ima vsaj dve popolni generaciji na leto, tretja generacija prezimi kot buba v tleh. Odlaganje jajčec se prične v začetku junija. Posamezna samica lahko odloži do 3000 jajčec, odlaga jih posamezno v bližino popkov, cvetov, plodov ali zelenih delov rastlin. Jajčeca težko odkrijemo. Škodo delajo ličinke, ki se lahko hranijo tudi v notranjosti plodov, tako da jih težko odkrijemo. Odrasle ličinke lahko merijo v dolžino od 30 do 40 mm. Pri paradižniku mladi napadeni plodovi odpadejo ali pa zgnijejo. Pri koruzi se na napadenih storžih lahko naselijo bakterije. Škodljivec povzroča veliko škodo predvsem na paradižniku, koruzi in bombažu. Pri koruzi se ličinka hrani z zrnjem, pri paradižniku pa delajo škodo na plodovih in preprečujejo njihov razvoj ter povzročijo odpadanje. Veliko gospodarsko škodo povzroča predvsem v bolj južnih predelih