Oljčni molj
Prays oleae

Oljčni molj (prays oleae Bern.) ima tri rodove letno in napada cvetove, plodiče ter povzroča škodo na listih. V slovenski Istri je nevarna le generacija, ki povzroča škodo na plodičih, vendar je ponavadi ne zatirajo.