Agrobase Slovenia

Rdeča sadna pršica

Panonychus ulmi

Navadna pršica

Tetranychus urticae

Trsna listna pršica šiškarica

Eriophyes vitis

Pršica trsne kodravosti

Calepitrimerus vitis

Zeleni škržat

Empoasca vitis

Ameriški škržat

Scaphoideus titanus

Medeči škržat

Metcalfa pruinosa

Bivolček

Stictocephala bisonia

Veliki trtni kapar

Neopulvinaria innumerabilis

Mali trtni kapar

Pulvinaria vitis

Volnati kapar agrumov

Pseudococcus citri

Listni zavrtači

Leucoptera scitella

Grizlice

Hoplocampa brevis

Jabolčne listne uši

Aphis pomi

Mokasta jablanova uš

Dysaphis plantaginea

Jablanova uš šiškarica

Dysaphis devecta

Krvava uš

Eriosoma lanigerium

Hruševa uš šiškarica

Anuraphis farfarae

Hruševa uš

Melanaphis pyrarius

Rjava breskova uš

Brachycaudus schwartyi

Črna breskova uš

Brachycaudus persice

Medena breskova uš

Hyalipterus amygdali

Zelena breskova uš

Myzus varians

Siva breskova uš

Myzus pericae

Repičar

Meligethes aeneus

Kapusova luskova hržica

Dasineura brassicae

Listne uši

Aphididae

Koloradski hrošč

Leptinotarsa decemlineata

Rdeči žitni strgač

Oulema Melanopus

Jabolčna grizlica

Hoplocampa testudinea

Jabolčni zavijač

Laspeyresia pomonella

Zavijači lupine sadja

Adoxophyes reticulana

Jagodov cvetožer

Anthonomus rubi

Rastlinjakov ščitkar

Trialeurodes vaporariorum

Tobakov ščitkar

Bemisia tabaci

Oljčna muha

Bactrocera oleae

Grozdni sukači pasasti

Lobesia botrana

Grozdni sukači križasti

Eupoecilia ambiguella

Koruzna vešča

Ostrinia nubilalis

Koruzni hrošč

Diabrotica virgifera virgifera

Sovk

Agrotis sp.

Kapusov belin

Pieris brassicae

Kapusov molj

Plutella xylostella

Kapusov bolhač

Phyllotreta nemorum

Repični bolhač

Psylliodes chrysocephala

Grahov zavijač

Cydia nigricana

Listna hržica

Dasineura spp.

Vejičasti kapar

Lepidosaphes ulmi

Navadna hruševa bolšica

Cacopsylla pyri

Murvov kapar

Pseudaulacaspis pentagona

Tobakov resar

Trips tabaci

Koreninske uši

Pemphygus bursarius

Hmeljeva listna uš

Phorodon humuli

Trtna uš

Viteus vitifoliae

Hmeljev bolhač

Psylliodes attenuatus

Grahova uš

Acyrthosiphon pisum

Kapusov kljunotaj

Ceutorhynchus assimilis

Črne fižolove uši

Aphis fabae

Glagolka

Autographa gamma

Resarji

Thripidae

Repični kljunotaj

Ceutorhynchus napi

Cvetlični resar

Frankliniella occidentalis

Breskov zavijač

Cydia molesta

Breskov molj

Anarsia lineatella

Paradižnikov molj

Tuta absoluta

Strune

Elateridae

Bolhači

Halticinae

Kapusova sovka

Mamestra brassicae

Zelenjadna sovka

Lacanobia oleracea

Gosenice listnih sovk

Mamestra spp.

Rumena pršica

Eotetranychus carpini

Rdeča agrumova pršica

Panonychus citri

Jablanova bolšica

Psylla mali

Jablanova rjasta pršica

Aculus schlechtendali

Hruševa rjasta pršica

Epitrimerus pyri

Listna pršica

Aculus spp.

Južna plodovrtka

Heliotis armigera

Bombaževa sovka

Spodoptera littoralis

Velika žitna uš

Sitobion avenae

Repni belin

Pieris rapae

Korenjeva muha

Psila rosae

Čebulna muha

Delia antiqua

Porova zavrtalka

Napomyza gymnostoma

Beluševa muha

Platyparea poeciloptera

Orehova muha

Rhagoletis completa

Plodova vinska mušica

Drosophila suzukii

Sadni listni duplinar

Leucoptera scitell

Sadni zavijač

Adoxophyes orana

Ozimna muha

Delia coarctata

Ličink pokalic

Agriotes lineatus

Hruševa mokasta uš

Dysaphis piri

Ameriški kapar

Quadriaspidiotus perniciosus

Kaparji

Coccina

Mokasta kapusova uš

Brevicoryne brassicae

Resokrilci

Thrips spp.

Oljčni molj

Prays oleae

Oljkova vešča

Palpita unionalis

Češnjeva muha

Rhagoletis cerasi

Kapusov ščitkar

Aleyrodes proletella