Agrobase Turkey

Ateş yanıklığı

Erwinia amylovora

Mildiyö

Phytophthora infestans

Yalancı mildöyü

Pseudoperonospora cubensis

Soğan mildiyösu

Peronospora destructor

Kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

Phytophthora citrophthora

Karazenk

Septoria pistacina

Armut kara lekesi

Venturia pyrina

Aspir yaprak lekesi

Alternaria carthami

Bağ mildiyösü

Plasmopara viticola

Ölü kol

Cryptosporella viticola

Yaprak küfü

Cladosporium fulvum

Erken yaprak yanıklığı

Alternaria solani

Elma kara lekesi

Venturia inaequalis

Fasulye antraknozu

Colletotrichum lindemuthianum

Fasulye pası

Uromyces phaseoli

Antraknoz

Colletotrichum orbiculare

Lahana mildiyösü

Peronospora brassicae

Marul mildiyösü

Bremia lactucae

Nohut antraknozu

Ascochyta rabiei

Turunçgillerde kahverengi leke

Alternaria alternata f.sp citri

Tütün mildiyösü

Peronospora tabacina

Bağ küllemesi

Uncinula necator

Külleme

Leveillula taurica

Kabakgillerde külleme

Erysiphe cichoracearum

Memeli pas

Gymnosporangium fuscum

Bakteriyel benek

Pseudomonas syringae pv. tomato

Bakteriyel leke hastaliği

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Eriklerde cep hastaliği

Taphrina pruni

Adi yaprak yanıklığı

Xanthomas campestris P. syringae

Köşeli yaprak leke hastalığı

Pseudomonas syringae pv. lachrymans

Yaprak delen

Clasterosporium carpohilum

Çökerten kök çürüklüğü

Pythium spp.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı

Taphrina deformans

Turunçgillerde uç kurutan

Phoma tracheiphila

Zeytinlerde halkali leke

Spilocaea oleagina

Kahverengi pas

Puccinia recondita tritici

Septorya yaprak lekesi

Septoria tritici

Çeltik kök yanikliği

Pyricularia oryzae

Sarı pas

Puccinia striiformis

Monilya

Monilia laxa

Tahil küllemesi

Erysiphe graminis

Arpa yaprak yanikliği

Rhynchosporium secalis

Toprak kökenli hastaliklar

Fusarium spp., Rhizoctonia spp.

Rastiği

Ustilago tritici

Açik rastiği

Ustilago nuda var. hordei

Kapalı rastığı

Ustilago hordei

Yaprak çizgi hastaliği

Pyrenophora graminea

Sürme

Tilletia caries

Ayva monilyasi (mumya)

Sclerotinia linhartiana

Meyve monilyası (Mumya)

Monilinia fructigena

Şeftali küllemesi

Sphaerotheca pannosa

Kurşuni küf

Botrytis cinerea

Çilek küllemesi

Sphaerotheca macularisis f. sp. fragariae

Beyaz çürüklük

Sclerotinia sclerotiorum

Fide kök çürüklüğü

Rhizoctonia spp.

Yaprak yanıklığı

Setosphaeria turcica

Soğan pasi

Puccinia porri

Yaprak leke hastaliği

Cercospora beticola

Fasulye kök çürüklüğü

Fusarium spp.

Soğan sürmesi

Urocystis cepulae

Kök boğazi yanikliği

Phoma betae

Çökerten

Pythium spp

Ayçiçeği mildiyösü

Plasmopara halstedii

Buğday rastiği

Ustilago nuda var. trici

Sürme buğday

Tilletia spp.

Toprak kökenli patojenler

Fusarium oxysporium

Siyah siğil

Rhizoctonia solani

Alternaria yanıklık

Alternaria alternata f. sp. citri

Yeni dünya karalekesi

Venturia inaequalis var. eriobotryae

Turunçgillerde yeşil küf çürüklüğü

Penicillium digitatum

Elma küllemesi

Podosphaera leucotricha

Begonya küllemesi hastalığı

Oidium begoniae

Mavi küf çürüklüğü

Penicillium italicum

Kök ve kök boğazi çürüklüğü

Fusarium culmorum

Narda kahverengi leke

Alternaria alternata

Kök boğazi hastaliklari

Pseudocercosporella herpotrichoides

Örümcek aği hastaliği

Cladobotryum dendroides

Gül küllemesi

Sphaerotheca pannosa var. rosae

Bağ uyuzu

Eriophyes vitis

Meyve ağacı akarları

Tetranychus viennensis

Turunçgil kırmızı örümceği

Panonychus citri

Turunçgil tomurcuk akarı

Aceria sheldoni

Arpa yaprak pası

Puccinia hordei

Ispanak Mildiyösü

Peronospora farinosa f.sp spinaciae

Muz fusarium solgunluğu

Fusarium oxysporum f.sp. cubense

Adi uyuz

Streptomyces scabies

Zeytin dal kanseri

Pseudomonas syringae pv. savastono

Badem dal kanseri

Pseudomonas amygdali

Turunçgil dal yanikliği

Pseudomonas syringae pv. syringae

Bakteriyel kanser ve zamklanma

Pseudomonas syringae pv.syringae

Depo çürüklüğü

Penicillium spp

Pancar küllemesi

Erysiphe betae

Şeftali kara lekesi

Cladosporium carpophilum

Şerbetçiotu mildiyösü

Pseudoperonospora humuli

Hale yanıklığı

Pseudomonas syringae pv phaseolicola

Bağ antraknozu

Elsinoe ampelina

Rosellinia kök çürüklüğü

Rosellinia necatrix

Kök kanseri

Agrobacterium tumafaciens

Kök çürüklüğü

Armillaria mellea

Ceviz antraknozu

Gnamonia leptostyla

Yer fıstığı yaprak lekesi

Cercospora arachidis

Çilek antraknoz

Colletotrichum spp

Sürgün ve dal yanıklığı

Pseudomonas syringae

Dal yanıklığı

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Fasulye pasi

Uromyces appendiculatus

Pas

Puccinia spp.

Kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devre

Rhizoctonia cereallis