Tepe göz
Triops cancriformis

TANIMI VE YAŞAYIŞI
• Tepegözün genel görünümü, baş kısmını ve bacaklarını da kaplayan yassı bir kalkan biçimindedir.
Ergin zeytin grisi renkte, uzunluğu ≤5 cm’dir. Vücut levha şeklinde pullarla kaplıdır.
• Ergin dişinin yumurta bırakması sıcaklığa, toprak karakterine ve çeltik tavalarına su basmasına göre değişmektedir.
• Yumurtalar portakal renginde olup, keseler içerisinde bulunur.
Takip eden ilkbaharda tarlalara su verilince açılır, senede bir veya daha fazla döl verebilir.
Beş larva dönemi geçirdikten sonra ergin olur.

ZARAR ŞEKLİ
Tepegözün ergin ve larvası çeltikte çimlenme devresinde kuvvetli ağızlarıyla taneleri taşımakta, devamlı hareket edip toprağı karıştırarak çimlenen tanelerin toprağa tutunup köklenmesine engel olmakta, çimlenmiş olanların tepelerini kopararak gelişmeyi durdurup tavaların bozulmasına sebep olmaktadır.
Ayrıca çeltik tarlalarındaki sivrisinek larvaları ve yumurtaları ile de beslenmektedir.

KONUKÇULARI
Çeltiktir.
MÜCADELE YÖNTEMLER
Kültürel Önlemler
Çeltik tavalarının çok güzel tesviye edilmesi sonucu çimlenme devresinde su kesimi sırasında tavalarda su havuzcukları oluşmayacağından kuruda kalan zararlıyı güneş ışınları etkileyerek kısa zamanda ölümlere neden olmaktadır.

KİMYASAL MÜCADELE
Çeltiğin çimlenme devresinde su kesimini müteakip bitkinin toprağa iyice tutunmasından sonra yapılmalıdır.
Bu ekim zamanına göre değişmekle beraber genellikle mayıs ayına denk gelmektedir.
Tavalar içerisinde su birikintilerinde toplanan zararlıya karşı satıh ilaçlamaması şeklinde kimyasal mücadele uygulanır.