Agrogaren 30 LRegistered until: 2022 M11 14
Agropharm - Fungisit
6172
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanma Şekli
Tohum ekiminden hemen sonra m2ye 3 litre mahlül gelecek şekilde süzgeçli kova veya pülverizatör ile toprak yüzeyine uygulanır.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmaz
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine gör
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 00 - 0-
Tütün0 - 00 - 0-