Agrobase Turkey
Alamat 025 EW Registered until: 28 Ağustos 2023
Safa Tarim - Insecticide
6493

Uygulamaya Hazırlama Şekli
Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır. 
Propineb Forte,Alsol,Metidol ile karıştırılabilir.Bordeaux Caffaro,Tebicur, Azocyclotin  ile karıştırılmaz.

Effective
Crops
Pistachios
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
14
Crops
Tomatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
14
Crops
Apple trees
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
14
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
30 - 50
Preharvest Interval
14
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
30 - 50
Preharvest Interval
14
Crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
30 - 50
Preharvest Interval
14
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
30 - 50
Preharvest Interval
14
Crops
Corn, maize
BBCH
0 - 0
Registred norm
75 - 75
Preharvest Interval
14
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
50 - 50
Preharvest Interval
14
Crops
Olives
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
14