BymexKayıt süresi doldu
Platin Agro - growth-regulator

KULLANİM ŞEKLİ
Sürgün gözleri ilaçla iyice ıslanmalıdır.
Bymex bağda doğal sürgün vermeden (gözlerin uyanmasından)
50-60 gün önce kirazda ise 45-60 gün önce kullanılmalıdır.
Bymex uygulaması budamanın hemen ardından yapılabilir, (ancakgözlerin uyanmasına en az 45 günlük bir süre bulunmalıdır).
Bymex'in etkisini bozmaması bakımından Bordo bulamacıuygulaması Bymex tatbikatından en az 10 gün sonra yapılmalıdır.

ILACLARIN HAZIRLANMASI
Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla önce bir kaptakarıştırılır. Yarısına kadar su dolu ilaçlama tankına ilave edilerekkarıştırılır ve tank suyla tamamlanır.

KARISABILIRLIK
Diğer zirai mücadele ilaçlarıyla tank karışımıyapılmamalıdır.

KULLANIRKAN DIKKAT 
Arılara zehirlidir.
Balıklara zehirlidir, sulara karıştırmayınız.
İlacı özel ambalajında,kapalı oalrak serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
Depoda başka ilaçlarla karışmamasına mani olunuz.
Boş ilaç kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.Usulüne uygun olarak imha ediniz.
İlaçlama esnasında komşu kültür bitkilerine ilaç karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
Orjinal amabalajında ağzı sıkıca kapalı oalarak serin ve kuruortamda doğrudan güneş ışınlarına ve sıcaklığa maruz kalmayan alanlarda kilitaltında depolanmalıdır.
Depo ısısı200C yi geçmemelidir. BYMEX ‘in depolama süresinormal şartlarda 1 yıldır.